9, ఆగస్టు 2018, గురువారం

పరమ, సాపేక్ష అదనపు విలువల ఉత్పత్తి pdf

పరమ, సాపేక్ష అదనపు విలువల ఉత్పత్తి pdf
కాపిటల్ మొదటి సంపుటం 8 భాగాల్లో  5 వ భాగం

https://drive.google.com/open?id=1r9svXtLM54-dtKeHlTZm0Ww1GuJRnOpZ

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి